עולם הקומיקס

שיחות ודיונים על הקומיקס, השוק החרדי ומצב הסיפורת שלנו. כאן ננסה גם להטיל אור על ההיסטוריה המורכבת של הקומיקס והמקור לחשדנות כלפיה.

 

שישאר בינינו, צייר אחד לשני, סיכמנו?