top of page

איור דיגיטלי

כל מה שאתם צריכים כדי להתחיל לצייר בעולם הדיגיטלי

מתחילים כאן

איך מקימים תחנת עבודה? איזה עט דיגיטלי לרכוש?

באיזה תכנה מציירים ואיך לכל הרוחות מחברים הכל יחד?

כאן בואו נתחיל: