top of page
00005.png

ותפתח האתון פיה | למה אני שונאת קומיקס #6

הגיבן

20 במרץ 2021 בשעה 23:08:42הסדרה הזאת נותרה בעליבותה בפרק 5. הגיע הזמן להמשיך, אני חושבת. תודות לאנאל המדהימה יש לכם מה לראות כאן בכלל, אחרת זה היה סתם מילים.


ציור: אנאל - ציור עם לב


#למה_אני_שונאת_קומיקס

bottom of page