כל האמת על הזדהות | סחיטה רגשית ועוד טעויות נפוצות