נוסחת ההצלחה באמנות: דברים שלמדתי מ-Yanni ועזרו לי בחיים