top of page
00005.png

גברתי | ספידפיינט בפרוקריאט

Deborah Kotovsky

27 בדצמבר 2020 בשעה 6:59:57


חשבתי הרבה על הקומפוזיציה והצבעים וכו'. כרגע אני אוהבת את התוצאה. טוב לסיים את 2020 עם הציור הזה. שנה חדשה טובה לכולם!

bottom of page