top of page
00005.png

רובוטים | סופרות צללים 2

הגיבן

22 בדצמבר 2022 בשעה 19:00:03ְלמי שחסום - אפשר להוריד את שני הפרקים בתשלום מג'מבו או את הפרק הנוכחי כאן.הספר עליו דיברתי הוא Plotto שנכתב ע"י וויליאם וולס-קוק

הכנסו לכאן להדרכה עבור מידג'ורני מאת מרים יעל


bottom of page