top of page
00005.png

תהליך איור כריכה

אנאל- ציור עם לב

27 ביולי 2020 בשעה 14:16:49

בפוסט הקודם ראינו איך לפתוח את המסמך מההתחלה, ולהכין אותו להדפסה, מיקום האלמנטים, קומפוזיציה וזהירות מהבלידים. כעת נעבור לשלב האיור עצמו של הכריכה: שלב 1. סקיצה כמובן.


שלב 2. אינק. השתמשתי בעובי קו מגוון כדי ליצור עומק. מה שקרוב בקו עבה יותר, ומה שרחוק יותר בקו דקיק יותר.שלב 3. צביעת כל הציור בצבע אחיד למיקוד מקור אור וצל, שלב שמאפשר תכנון הצביעה בהמשך, למשל האלמנטים הקרובים יהיו כהים יותר והרחוקים יבהרו. וכן קביעת מקור האור.


שלב 4. צבע בסיסי והברקות.


שלב 5. הצללות ראשוניות . הוספתי גם שיחים בחוץ.


הצללות בשכבות נוספות...


שלב 6. הוספתי עוד כמה הברקות מהאור.


שלב 7. יצירת עומק ע"י יצירת מרחק בצבעים.


שלב 8. שיניתי צבע לקו קונטור, שלא יהיה שחור.


הרי התוצאה לפניכם אחרי גרפיקה 😄


Doodle Wars Menucha Publishers. Cover design by Adina Belskibottom of page