top of page
00005.png

תינוק אוכל יפה | הסרטת תהליך בקליפ סטודיו

אנאל- ציור עם לב

31 בינואר 2021 בשעה 19:09:10

נהניתי לצבוע, וכיף שיש אפשרות להסריט בקלות עם הפיצ'ר של קליפ סטודיו. ב"ה משתפת אתכם, אשמח לתגובותכם 😊
אנאל אחיטוב - ציור עם לב

bottom of page