top of page
השוט

במאי על נייר

חדש על המדף! •  הלוהטים

יוצאים מהעמוד • המצלמה והפאנל 

אתם שואלים אני עונה  • מהתיבה של יוצרת קומיקס

ספידפיינט  ציירו איתי

מפגשים • מדברים על קומיקס

Anchor 1

הגיבן

בימוי קומיקס | איך ממקמים את המצלמה | כל סוגי השוטים לבימוי

הגיבן

הכוח הסודי של קומיקס | סאבטקסט בתמונה

הגיבן

סאבטקסט בקומיקס | שפת גוף

הגיבן

הזדהות | איך מספרים על רגש בקומיקס?

image.png

הגיבן

ג'קי ירחי וקומיקס חרדי | סופרות צללים 4

0

144

0

יוצאים מהעמוד

פאנל, שוט & מצלמה
Anchor 2
Anchor 3

מרים יעל

אתם שואלים אני עונה
Anchor 4
00004-2248003755.png

מפגשים בסליק

בואו נדבר